Ürünler

ULP-Bi-On KOH


 • • Yüksek Saflık ve geniş yüzey alanına sahiptir
  • Potasyum Hidroksit (KOH) ile zenginleştirilmiş olup asidik gazları nötrler
  • Geniş aralıkta yer alan gazlara karşı etkilidir


  Hedef Gazlar; Hidrojen Sülfür (H₂S), Sülfür Dioksit (SO₂), Klor (CI₂), Merkaptanlar, Asidik Gazlar

  Filtre Tipi; Kimyasal Filtre
  Medya Tipi; Potasyum Hidroksit (KOH) ile zenginleştirilmiştir
  Karakteristik Özelliği; Yüksek kapasiteli, Aktif karbon bazlı

  Uygulama Alanları; Kağıt ve selüloz fabrikaları, petrokimyasal rafinerileri, maden ocakları, çelik üretim fabrikaları, temizodalar, laboratuvarlar, boya fabrikaları

   

   


Hava Filtreleri

Hepa Filtre, Karbon Filtre, Temiz oda,

Torba Filtre, Kaset Filtre, Panel Filtre, Kompakt Filtre