Blog

Temiz odalarda HEPA Filtre Kullanımı


  • Dünyanın giderek kirlendiği düşünüldüğünde hijyenin insan hayatındaki yeri ve önemi belirginleşmektedir. Sağlığımıza, konforumuza zarar veren bu durumdan ötürü hijyenik, gıda, konfor, tekstil ve endüstriyel alanlarda temiz ortamlar ihtiyaç haline gelmiştir. Ortamların temizliği havalandırma sistemleri sayesinde sağlanabilmektedir. Bu havalandırma sistemlerinin tasarımını etkileyen parametler sıcaklık, nem, partikül, gürültü, sıcaklık, nem, ses şiddeti, titreşim, statik elektrik, basınç şeklinde sıralanır. Temiz oda tasarımında dikkat edicelecek parametrelerin başında ortamda bulunabilecek maksimum tanecik konsantrasyonu ve çapı gelmektedir. Yani ortam havası minimum düzeyde partikül içermelidir. Havadaki partikül ve mikroorganizmaları temizleyecek filtrasyon sistemlerinin son adımı HEPA filtre kullanımından geçmektedir. HEPA filtre kullanımı odaya verilen  havanın temizlenmesini sağlamakla beraber oda kullanım amacına bağlı olarak oluşabilecek partikül yayımını da engellemek için birebir çözüm sağlamaktadır. Odaya üflenen hava akışının laminer olarak gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. Bu da hem sağlık hem endüstride kullanılan temizodalar HEPA filtresiz düşünülemez.


Hava Filtreleri

Hepa Filtre, Karbon Filtre, Temiz oda,

Torba Filtre, Kaset Filtre, Panel Filtre, Kompakt Filtre