Blog

Yüksek Debili HEPA Filtre


  • Temiz odalarda yüksek hava debilerine ihtiyaç olmaktadır. Bu da HEPA filtrelerde filtrasyon alanının maksimum düzeyde kullanılmasını gerektirmektedir. Filtrasyon alanını artırmak için V-kompakt, V-modül ve düz pileli olmak üzere üç yöntem kullanılır. Bu üç yöntem sayesinde HEPA filtreden nominal hızda daha yüksek hava debisi geçirme şansı elde edilir. Filtrasyon alanını artıran bu modeller düşük basınç kaybı ve dolayısıyla düşük enerji tüketimi, düşük işletme-bakım maliyeti, sızdırmazlık garantisi gibi avantajlara sahiptir.


Hava Filtreleri

Hepa Filtre, Karbon Filtre, Temiz oda,

Torba Filtre, Kaset Filtre, Panel Filtre, Kompakt Filtre