Blog

HEPA Filtre Nedir?


  • DOP verimi %99.97’den büyük, kullan-at model olan hava filtrelerinin uluslararası adına “High Efficiency Particulate Air Filter” denilir. HEPA filtre, adından anlaşılacağı üzere yüksek verimli hava filtresi olup havalandırma sistemlerinde mutlak filtre görevi üstlenen doğru ve yüksek kaliteli filtrasyonun en önemli adımıdır.

    HEPA filtrede H13 ve H14 olmak üzere iki sınıf vardır. DOP verimlilikleri arasında küçük bir fark olan bu iki sınıf, HEPA filtre üreticileri ve kullanıcıları için ayırt edici özellik olmaktadır. DOP verimi %99,99 olan H13 sınıfı, DOP verimi %99,999 olan H14 sınıfı HEPA filtredir.


Hava Filtreleri

Hepa Filtre, Karbon Filtre, Temiz oda,

Torba Filtre, Kaset Filtre, Panel Filtre, Kompakt Filtre