Ürünler

ULP-Bi-On Triple Blend


 • • Jet yakıtı dumanı, dizel egzoz dumanı, otomobil emisyonlarından kaynaklanan çok çeşitli gazları absorplar
  • %50 oranında ULP-Bi-On KOH, %25 oranında ULP-Bi-On +6 % ve %25  oranında ULP-Bi-On AC medya karışımından oluşur
  • İçerdiği saf aktif karbondaki geniş yüzey alanı sayesinde hidrokarbonları, kokuları adsroplar
  • Karbon, zeolit ve diğer bağlayıcılardan oluşur
  • Kirletici gazları adsorpsiyon, absropsiyon ve kimyasal reaksiyonla uzaklaştırır

   

  Hedef Gazlar; Nitrojen Dioksit (NO₂), Nitrik Oksit (NO), Sülfür Dioksit (SO₂), Organik asitler, Ozon (O₃), diğer Organik Uçucu Bİleşikler (VOC's), Dizel egzoz ve otomobil emisyonları 

   

   

   

  Filtre Tipi; Kimyasal Filtre
  Medya Tipi; Potasyum Hidroksit (KOH) ile zenginleştirilmiş medya, Potasyum Permanganat (KMnO₄) ile zenginleştirilmiş medya ve  saf aktif karbondan (AC) oluşur
  Karakteristik Özelliği; Yüksek kapasiteli, zeolit ve aktif karbon bazlı

  Uygulama Alanları; Petrokimyasal rafinerleri, depolama alanları, kağıt ve selüoz endüstrisi, otoparklar, atık su arıtma tesisleri, havaalanları, maden ocakları, gaz arıtma tesisleri, kimya fabrikaları

   


Hava Filtreleri

Hepa Filtre, Karbon Filtre, Temiz oda,

Torba Filtre, Kaset Filtre, Panel Filtre, Kompakt Filtre